คุณสมบัติหลักของสายการผลิตของเราคือสามารถประสานความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับผลผลิตและเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมปังต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ.
Bread/Toast Production Line: 30~400 g/pc, 3000 pc/hr
Hamburger Bun Production Line: 30~400 g/pc, 4100pc/hr
Hot Dog Bread Production Line: 30~150 g/pc, 4000 pc/hr
Breadcrumb Production Line: 200~1000 Kg/hr

Chanmag_FB_iconChanmawg_Twitter_iconChanmag_Youtube_iconInstagram_icon_CHANMAG_gray_50x55Chanmag_Blogger_icon.taiwantrade