Project Description

ระดับกลาง Proofer
CHANMAG proofer ระดับกลางสำหรับสายการผลิตขนมปังตามกระบวนการผลิตขนมปังให้พื้นที่คงที่และเวลามาตรฐานสำหรับการหมักแป้งสำหรับแป้ง การทำงานของเวลาพิสูจน์อักษรสามารถปรับได้ เชื่อมต่อเครื่องปั่นแป้งและเครื่องกลึงและแม่พิมพ์สามารถกลายเป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องได้
ระดับกลาง Proofer series:
- ระดับกลาง proofer for big dough: CM-X28/9, CM-L50, CM-L76/8
– ระดับกลาง proofer for mid dough: CM-M32, CM-M54/1T, CM-M100, CM-M124, CM-M162
– ระดับกลาง proofer for small dough: CM-S82, CM-S140, CM-S188

Chanmag_FB_iconChanmawg_Twitter_iconChanmag_Google-plus_iconChanmag_Youtube_iconChanmag_Blogger_icon

Intermediate Proofer Input output Direction